I går ble det montert opp et spesielt juletre i våre lokaler. Foruten lys og kuler er det pyntet med konvolutter som forhåpentligvis blir byttet ut med gaver under treet.

Det er hjelpeorganisasjonen Corazon Expres som står bak dette tiltaket som har fått navnet Arbol Solidario – Solidaritetstreet. Dette fungerer slik at de som ønsker å bidra kan hente en konvolutt fra treet. Der ligger det en merkelapp med der det står kjønn og alder, f. eks  Jente 7 år. Man kjøper en gave som passer, pakker det pent inn, klistrer på merkelappen og legger under treet. Gavene blir samlet inn før jul, og delt ut til trengende i området.

Corazon Expres – Hjerteekspressen en hjelpeorganisasjon som yter akutt nødhjelp. De samarbeider med kommunene, sykehus og nødetater i La Marina Baixa. Det var deres norske sekretær Tone Dysjaland sammen med frivillig medarbeider Rocio Gómez López som kom med juletreet. Siden det var onsdag var mange samlet hos oss på onsdagstreffet, og Tone ga oss en orientering om organisasjonens arbeid. Mange hjelpebehov krever øyeblikkelig innsats ut over det offentlige etater kan stille opp med. Det er der Corazon Expres kommer inn i bildet. De har et tett samarbeid med kommuner, sykehus og lokalt politi og er tilgjengelig døgnet rundt slik at de kan yte hjelp på meget kort varsel.  De har et lager av mat, klær og andre ting som det kan oppstå behov for.

I tillegg til hjelp i en akuttfase jobbes det også med øvrig hjelp. Noen mottakere av hjelp er følgende grupper: Familier i situasjoner med sosial og/eller økonomisk sårbarhet. Eldre mennesker med ulike behov. Barn som trenger skolestøtte. Kvinner i faresonen og sosial ekskludering.

Du kan lese mer om Corazon Expres på deres nettsider: https://corazonexpres.org/

Tiltaket med juletre har pågått noen år, og blir stadig utvidet. I år er det hele 37 juletrær plassert ut på ulike steder i distriktet, deriblant hos oss for første gang. I tillegg til direkte utdeling blir det arrangert en fest den 4. januar der det er både underholdning, lek og bevertning.

Vi håper så mange som mulig vil bidra til dette tiltaket for å øke trivselen for de som ikke har så mye glede i hverdagen.

Corazon Expres har et godt slagord som også er trykt bakpå de røde vestene de bruker:

No podemos cambiar todo el mundo, pero si el mundo e una persona.
Vi kan ikke endre hele verden, men vi kan endre en persons verden.