Frivillighetens år 2022

Regjeringen i Norge har bestemt at 2022 skal være frivillighetens år. Dette skal markeres over hele Norge, og her hos oss norske på Costa Blanca.

Det er rundt 50.000 nordmenn som bor hele eller deler av året i Spania. En stor del av disse finner vi her på Costa Blanca. Mange er involvert i frivillig arbeid, enten via norske klubber, sjømannskirken eller hos oss på Frivilligsentralen som ble etablert i 2009.

Derfor skal Frivilligåret 2022 markeres også her på Costa Blanca. Det er planlagt en rekke aktiviteter gjennom året, og det skal samarbeides mellom ulike organisasjoner. Planleggingen startet allerede i 2020, og det jobbes nå med detaljene og ikke minst praktisk og økonomisk gjennomføring. Noe av det som foreløpig er klart er følgende:

April: «Kick-off» Sykkelturen 2022

Fjelleveiene på Costa Blanca er populært treningsområde for syklister.

Den mest omfattende markeringen av Frivilligåret 2022 er en sykkeltur gjennom Norge. Den starter på Nordkapp 21. mai og skal ende opp i Arendal under Arendalsuka 15. august. Underveis blir det arrangementer med lokale frivillige organisasjoner. Vi er så heldige at vi får kick-starte sykkelturen her på Costa Blanca.

Vårt område på Costa Blanca har mange muligheter for sykling, og mange sykkelklubber og landslag har lagt sine treningssamlinger hit. Derfor lanserte vi tanken om å arrangere vår egen variant av sykkelturen 2022. Dette skal foregå i områdene rundt Alfas del Pi og Torrevieja i starten av April.

Norges Frivilligsentral syntes våre ideer er gode og ønsker også at vårt arrangement i Spania blir et Kick Off for sykkelturen i Norge. De vil promotere vårt arrangement gjennom sine kanaler og vi vil sende tilbud til alle sentralene i Norge om å delta, men vi legger selvfølgelig opp til lokal deltakelse også. I dette arrangementet har vi knyttet til oss ressurspersoner som har erfaringer fra store event og arrangementer. I tillegg til dette er vi i god dialog med kommunene Torrevieja og Alfas del Pi hvor sykkelturene skal gjennomføres.

Klikk her for å lese mer om dette.

Vi har i tillegg til dette blitt kontaktet av en gruppe spanjoler som ønsker å delta i markeringen gjennom selv å kjøre el-motorsykkel gjennom Europa, snakke med politikere og andre personer om frivillighet, samskaping, og det grønne skiftet i disse transittlandene. Målet er å overrekke stafettpinnen de har tatt med fra vårt arrangement, til Nordkapp hvor de overleverer denne til Norges Frivilligsentral som tar med seg denne på sin reise gjennom Norge.  I tillegg dokumenterer de underveis gjennom filming. Vi håper å få på plass sponsorer til å finansiere dette, så om du driver eller kjenner til et firma som vil være med å sponse dette setter vi stor pris på om dere tar kontakt.

Hele året: Ungdomsengasjement.

Vi har et langt samarbeide med Museo Delso, og har blant annet hatt med oss ungdommer opp dit på dugnad. Her fra høsten 2020

Frivilligsentralen er opptatt av å engasjere ungdom og vise dem viktigheten av frivillig arbeid i samfunnet. Derfor har vi tatt kontakt med skolene og ungdomsmiljøene i kommunen for å skape et samlingspunkt for ungdommen. Ikke bare de norske, men fra hele dette internasjonale samfunnet.

Vi har mange idéer om hva vi kan gjøre sammen med ungdommene. Hvilket omfang det får avhenger av hvilke ressurser vi får til rådighet. Planleggingen er i gang, og vi håper på positivt svar på søknadene vi har inne om økonomisk støtte.

Vi har allerede hatt med oss ungdommer på dugnadsarbeide, og nå før jul skal vi sammen med en gruppe ungdommer kjøpe inn og pakke julegaver til vanskeligstilte barn. Penger til dette har vi samlet inn ved loddsalg på onsdagstreffene våre.

Gjennom hele året 2022 har ungdommen fått spalteplass hver 14 dag i Vikingposten, hvor ungdommen selv skal lage temaer og skrive om dette. Vi ønsker å jobbe aktivt sammen med Sjømannskirken for å rekruttere ungdom til “Frivilligåret 2022 Ungdomsgruppe”.
Ungdomsengasjementet er også ment å kunne være med å inspirere eldre til å være aktive. I en prosess med ungdommen finner vi sammen ut hvordan, men noen interessante forslag har allerede kommet og det ønsker vi å se videre på.

Det er også tenkt at ungdommen skal dokumentere sin aktivitet, gjennom filming, skriving og podkast som blir presentert på våre nettsider og sosiale medier.

Høst 2022: Markedshelg

En annen aktivitet vi håper å kunne få på plass er en markedshelg. Vi ser for oss en kombinasjon av salg og underholdning. Dette er tenkt som et samarbeidsprosjekt mellom “Ungdomsgruppen”, Sjømannskirken, Den Norske Klubben, skolene og Frivilligsentralen. Her ønsker vi også å invitere andre nasjonaliteter til å delta.  I Alfaz del Pi, er det et stort internasjonalt miljø med flere klubber fra forskjellige land. Disse er også en del av et samarbeidsnettverk de norske lokale institusjonene er en del av i Alfaz del Pi kommune.

Innsamlede midler fra denne helgen skal gis til sosiale prosjekter i nærmiljøet, som ungdommen selv bestemmer.

Prosjektet er ment å inspirere ungdom å ta del i samfunnsutvikling og samfunnsansvar gjennom å igangsette kulturelle prosjekter, skape samhandling på tvers av alder, organisasjoner og nasjoner, og da med fokus på frivillighet

I tillegg til disse prosjektene, så arbeider Frivilligsentralen med å inspirere både klubber, skolene og sjømannskirken å ha egne markeringer gjennom året 2022.

Du kan lese mer om Frivilligåret 2022 her:  https://frivillighetensar.no/

Video med informasjon