Selv om Frivilligsentralen først og fremst er et tilbud til den norske befolkningen gir vi også en håndsrekning til våre spanske naboer.

I flere år har det vært en tradisjon for oss å samle inn penger for å kunne bidra litt til en bedre julefeiring for noen som trenger det. I år var ikke noe unntak. Vi har også denne høsten hatt loddsalg på onsdagstreffene, noe som har vært veldig populært. Inntekten fra dette går til et formål som blir bestemt av våre frivillige medarbeidere. I år gikk pengene til et lokalt barnehjem, og for 400 euro ble det fine gavekort med en personlig hilsen til hvert av barna.

Vi har også over tid bygd opp en pott innsamlet av våre frivillige for bruk til gode formål. På siste samling for de frivillige før jul ble det bestemt å bruke en stor del av dette til å hjelpe noen spanske familier i en trang førjulstid.Vi har samarbeidet med sosialtjenesten i Alfas del Pi kommune som hadde registrert en rekke behov som ikke kunne dekkes av det ordinære offentlige hjelpeapparatet. Det var derfor kjærkomment at vi kunne overbringe 1500 euro til representanter fra kommunen. Vi vil etter hvert få en detaljert beskrivelse av hvordan pengene er brukt.

overrekkelse av gavemidler

Vår kasserer og styremedlem Merete Ihlen Marandi overrakte 1500 euro til kommunens sosialtjeneste. Her representert ved Byråd for sosialetaten, for no- Residentes, kasserer for Centro Social ,Byråd for Foreninger og Samarbeide.

Sist men ikke minst har vi inngått et samarbeid med hjelpeorganisasjonen Corazon Expres. De utstyrte oss med et juletre med konvolutter med kjønn og alder på en mottaker. Dette har fått god mottagelse, og givergleden har vært stor. Så i dag kunne vi overrekke 25 julegaver til organisasjonens norske sekretær Tone Dysjaland.
Gavene vil bli utdelt både direkte til barn, og på en stor fest som arrangeres 4. januar. Så om noen har lyst til å bidra med flere gaver kan de leveres hos oss frem til nyttår.