Forrige mandag sa vår daglige leder opp sin stiling med umiddelbar virkning. Sammen med flere uheldige hendelser har dette gitt oss en meget krevende uke.

Mandag 27. februar sa vår daglige leder opp sin stilling med umiddelbar virkning. Samtidig sendte han en epost med brev til styret og sentralens registrerte frivillige der han kom med hard kritikk og beskyldninger særlig rettet mot styrets leder.

Dette ble naturlig nok et hovedtema på det planlagte møtet med de frivillige dagen etterpå. Der gikk styrets leder igjennom brevet og kommenterte de ulike punkt. Styret vil behandle avgåtte leders brev og vurdere anmeldelse av de alvorlige beskyldningene.

Onsdag 1. mars om morgenen ble det oppdaget at uvedkommende hadde vært inne på frivilligsentralens kontor og fjernet et større pengebeløp fra en kasse som inneholdt midler som var innsamlet til veldedige formål av de frivillige gjennom loddsalg og øvrige aktiviteter. Dette førte til sterk reaksjon hos de frivillige. Heldigvis innhentet samvittigheten tyven, og det aller meste av pengene har nå kommet til rette.

En siste ting som i disse dager volder Frivilligsentralen mye hodebry er at det meste av sentralens korrespondanse på epost frem til forrige uke er forsvunnet. Vi vet derfor ikke om det er gjort avtaler med besøkstjeneste eller andre ting før daglig leder forlot sin stilling. Vi ber derfor alle som har vært i kontakt med Frivilligsentralen på epost og gjort avtaler eller avventer oppfølging om å ta kontakt igjen på post@sentralen.es.

Sentralen vil i tiden frem til vi får på plass en ny daglig leder bli driftet av styreleder med assistanse fra de frivillige. Vi vil ha normale åpningstider (hverdager 10-14) og som vanlig onsdagstreffet med kaffe og vafler hver onsdag. Andre aktiviteter går også som normalt.