Kar Kjønaas Kjos, Erna Solberg, Liv Airin Fragaat.

Forleden hadde vår styreleder møte med Erna Solberg i Torrevieja. Temaet var de økende utfordringene norske borgere har i Spania.

De siste årene har vi på Frivilligsentralen sett en økning av nordmenn som får store utfordringer når det gjelder pleie og omsorg i Spania. Særlig gjelder det dem som er utflyttet fra Norge, men ikke registrert bosatt i Spania. De vil oppleve at hverken Norge eller Spania vil ta ansvar for dem. De har da ikke rett på sykehjemsplass eller andre offentlige tilbud i noen av landene.

Vi mener at Norge i større grad må ta vare på sine borgere, også etter at de etter et langt arbeidsliv har valgt å ha sin pensjonisttilværelse i Spania. Det er ingen tvil om at det gir en høyere livskvalitet og bedre helse å bo her i Spania, men før eller siden vil mange av oss få behov for pleie og omsorg.

Å synliggjøre disse utfordringene for norske politikere ser vi som en viktig oppgave, og derfor vil vi benytte anledningen når det er mulig å få møte noen av dem. Forrige uke var tidligere statsminister Erna Solberg på besøk i Torrevieja, og sammen med vår mangeårige støttespiller og tidligere stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kos fikk vi til et lengre møte med henne.

Vi fikk belyst mange av de utfordringene vi har møtt de siste årene med nordmenn som av ulike grunner ikke har fått den hjelpen de trenger. Den siste tiden har det i norske medier vært mye fokus på rikfolk som flytter til Sveits fordi de «ikke har råd» til å bo i Norge. Her i Spania ser vi en stadig økende strøm av folk i andre enden av formueskalaen som søker et bedre liv i Spania med sine forholdsvis lave levekostnader.

Et annet stort problem er at det er vanskelig å innhente riktig informasjon når det gjelder flytting til et annet land. Flere opplever å få ulike svar fra offentlige kontorer som NAV og skatteetaten. Det medfører at mange ikke gjør det riktig i forhold til hvilket land man betaler skatt til. Her må det informeres bedre. Både til publikum og innenfor de offentlige etatene.

Erna Solberg var lydhør for våre synspunkter, og takket for informasjonen hun hadde fått. Hun fortalte om mange gode opplevelser under sitt besøk her på Costa Blanca, og var glad for å se at så mange av hennes landsmenn hadde et godt liv her i Spania. Men samtidig hadde hun forståelse for mange av utfordringene nordmenn kan komme ut for i et nytt land.