Etter lang tid med vikarer har vi endelig på plass en ny daglig leder. Han har allerede vært i sving en uke, og ser frem til en ny tilværelse på Costa Blanca.

Vår nye daglige leder heter Tommy Sandstad, og kom flyttende hit til Alfas del Pi i slutten av august, sammen med sin lille familie. Oppstart var formelt den 15. september, men Tommy har vært til stede hele uka, og rukket å bli litt kjent med hva jobben innebærer.

Vi tar med oss Tommy ut i bakgården i det den første arbeidsuka går mot slutten, og ber ham fortelle litt om seg selv.

– Jeg er født og oppvokst i Oslo, og har rukket å bli 46 år. Utdannet innen økonomi og shipping på BI, og har jobbet med transport og logistikk i flere bedrifter og organisasjoner. Blant annet i Røde Kors der jeg fikk et godt innblikk i frivillig arbeid. I yngre dager var jeg aktiv turner, og etter at jeg la opp som 23-åring tok jeg utdannelse som trener. I den forbindelse har jeg jobbet mye med barn og ungdom. Både med rekruttering og talentutvikling i tillegg til trening og oppfølging. Dette har vært veldig givende. Å se hvordan ungdom utvikler seg, og følge dem fra starten i en klubb og helt opp til landslagsnivå.

Med dette som bakgrunn er det naturlig å spørre om arbeid med barn og ungdom vil være ting han ønsker å ta med seg inn i jobben på Friviligsentralen.

– Det er det absolutt, og jeg har også fått vite at å jobbe med tilbud til denne aldersgruppen er noe sentralen vil satse mer på. Vi har jo en datter på 15 år selv, som nå har startet på skolen her. Gjennom henne får vi selv oppleve hvordan hverdagen til ungdom her i området er. Det finnes en del organisert fritidsaktiviteter, men det er helt sikkert behov for mer. Ikke minst noe som har lav terskel og foregår på ungdommens egne premisser.

Tommy er opptatt av integrering, og at norske og spanske ungdommer kan ha en felles møteplass.

– Integrering er også viktig, fortsetter Tommy. Sentralen jobber aktivt med å engasjere norsk og spansk ungdom i et felles prosjekt – av ungdom for ungdom. Vi har allerede ungdom fra begge kulturer som har meldt sin interesse for dette prosjektet og de ser frem til å skape felles arena for sosialt fellesskap og samarbeid., også innen frivillig arbeid. Og det er ikke bare norsk/spansk, men også ungdom fra andre land i dette flerkulturelle samfunnet.

Jobben som daglig leder på Frivilligsentralen er så veldig mye mer enn å være vert og steike vafler på onsdagstreffene. Tommy har allerede fått prøvd seg på flere oppgaver med folk som trenger bistand av ulik art.

– Jeg skjønner at jeg vil få en variert arbeidsdag, og det liker jeg. Noen oppgaver kan være krevende, men da er det godt å ha et dyktig og godt sammensatt styre i ryggen i tillegg til de mange frivillige. Sentralen har god kontakt innad i kommunen, og også med øvrige organisasjoner i området slik som sjømannskirken og Den Norske Klubben. Dette er organisasjoner som utfyller hverandre, og jobber sammen for at nordmenn i området skal ha en god hverdag.

Å bli kjent med de frivillige er noe Tommy gleder seg veldig til.

– Allerede den første uken har jeg truffet noen, og jeg har skjønt at det er en bredt sammensatt gjeng med mange kvaliteter. Det er stort engasjement og motivasjon for å bidra, og jeg gleder meg til å være en del av denne organisasjonen sier Tommy mens vi rydder bort kaffekoppene og avslutter arbeidsuken.