Vi har lenge jobbet med planer om tilbud for ungdom. Nå setter vi fart på arbeidet, og inviterer unge og voksne med på laget. Forleden var vi på Den Norske Skolen i Alfaz del Pi og informerte om våre planer.

DNSCB arrangerte åpen dag 29.september hvor Friviligsentralen var til stede for å informere om sitt ungdomsprosjekt, og invitere ungdommene til bakgårdsfest med pizza og musikk/DJ slik at vi kan fortelle mer om våre planer. Det var et vellykket arrangement med god oppslutning og masse intresse fra elevene.

Frivilligsentralens ungdomsprosjekt skal gi et sunt aktivitetstilbud til ungdom hvor de kan utfolde seg og bruke sin kreativitet, utforske sine interesser, lære noe nytt eller bare være sosial.

Dette er ment å være et aktivitetstilbud tilpasset ungdommens egne interesser og ønsker.

Daglig leder Tommy Sandstad leder arbeidet med ungdommen sammen med Michele Widerøe og Liv Airin Fragaat.

Vi er i gang med å skape en arena og møteplass for ungdommen som gir dem tilhørighet, eierskap og fellesskap. Et initiativ som også kan bidra til raskere integrering. Samhandling mellom mennesker av ulik nasjonalitet, etnisitet og kultur. Prosjektet støttes av kommunen og det oppfordres til deltakelse for alle byens nasjonaliteter.

Målsetting er at å starte et ungdomshus som på sikt, med litt veiledning og hjelp fra voksne, skal være av ungdom og for ungdom. Her kan man delta i aktivitetene, komme med forslag til nye aktiviteter, være med i drift av tilbudene eller delta i frivillig arbeid og utveklse erfaring på tvers av generasjoner.

Vi har planer om at ungdommene skal arrangere en ungdomsfestival hvor inntekten går til en frivillig organisasjon eller til ungdommen selv, altså finansiere deler av ungdomshusets aktiviteter og utgifter. Dette velger de selv. Da trenger vi ungdommer som vil være med å lede dette arbeidet og samtidig ønsker å lære prosessene. Vi skal i møte med kommune, sponsorer, bidragsytere og potensielle samarbeidspartnere. Arbeidsoppgavene er mange og varierte.

Derfor ønsker vi at så mange ungdommer som mulig kommer på bakgårdsfesten slik at vi kan fortelle om planene, men viktigst av alt er at ungdommene selv kan fortelle oss hva de har lyst å gjøre eller være med på.

Vi har samlet et dyktig team med frivillige som vil hjelpe til med å få dette i gang, men vi har alltid behov for mer hjelp. Ungdommene og vi oppfordrer derfor alle, også voksne, som kan og vil delta til i prosjekter til å melde seg slik at vi sammen kan få best mulig resultat og nå våre målsettinger. Send en e-post, ringe oss eller kom innom vårt kontor. Ser frem til å høre fra deg.

Og til alle ungdommene, håper vi ses på bakgårdsfesten fredag 14.oktober kl.19.