Forny passet ditt

Forny passet ditt

Nå er endelig ambassaden i gang med sine rundreiser til konsulatene for å tilby norske borgere fornyelse av pass. Det er mange situasjoner der du kan bli bedt om å vise pass. For eksempel ved leie av bil, innsjekk på hotell, kjøp av kapitalvare eller i kontakt med...